lessphp fatal error: load error: failed to find /nfsmnt/hosting1_2/d/0/d095cbac-843f-466a-b56c-3f41dafa0b89/novyweb.sk/sub/unipo-interreg/wp-content/themes/tobbaco/bootstrap/less/bootstrap.lesslessphp fatal error: load error: failed to find /nfsmnt/hosting1_2/d/0/d095cbac-843f-466a-b56c-3f41dafa0b89/novyweb.sk/sub/unipo-interreg/wp-content/themes/tobbaco/style.less O projekcie | Projekt Interreg
Názov projektu: Spoločné dedičstvo: slovensko – poľské pohraničie v dobe bronzovej. / Wspólne dziedzictwo: pogranicze słowacko - polskie w epoce brązu
Celková hodnota mikroprojektu: 89.322,60 €
Číslo mikroprojektu: INT/EK/PO/1/I/B/0070
Názov prijímateľa: Prešovská univerzita v Prešove

O projekcie

Prezentujemy publikację dotyczącą tematyki naszego projektu. Poruszono w niej zagadnienia związane z badaniami archeologicznymi nad epoką brązu, jak również kwestie odnoszące się do ochrony i promocji dziedzictwa archeologicznego oraz roli muzeów w budowaniu lokalnej tożsamości i marki regionu. Wydawnictwo ma charakter trzyjęzyczny (polsko-słowacko-angielski), posiada atrakcyjną szatę graficzną oraz wzbogacone zostało o indeks terminów archeologicznych, osób i miejsc wymienionych w teście. Mamy nadzieję, że taka forma książki pozwoli dotrzeć jej do jak najszerszego grona odbiorców oraz przyczyni się do upowszechniania i promocji wiedzy o wspólnym dziedzictwie archeologicznym pogranicza słowacko-polskiego

PDF: https://drive.google.com/open?id=1VXODZ-LUhvbaspxSfT0_Kvwe0IX7-nTh

 

W dniach 21–22.05.2018 r. w siedzibie Uniwersytetu Rzeszowskiego obradowali uczestnicy konferencji związanej z mikroprojektem Wspólne dziedzictwo: pogranicze słowacko-polskie w epoce brązu/Spoločné dedičstvo: slovensko-poľské pohraničie v dobe bronzovej, realizowanym w ramach programu Interreg Polska–Słowacja 2014–2020 (INT/EK/PO/1/I/B/0070). Referaty zaprezentowano w dwóch blokach tematycznych: „Badania archeologiczne nad epoką brązu na pograniczu słowacko-polskim” oraz „Ochrona i promocja dziedzictwa archeologicznego na pograniczu słowacko-polskim – osiągnięcia, problemy, perspektywy”. Udział w konferencji wzięli pracownicy i studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego i Uniwersytetu Preszowskiego, przedstawiciele placówek muzealnych i samorządów z terenów województwa podkarpackiego i kraju preszowskego, a także instytucji zajmujących się ochroną zabytków.

IMG_0048 IMG_0121 IMG_0155 IMG_0168 IMG_0189 IMG_0201 IMG_0272 IMG_0304 IMG_0320 IMG_0354 IMG_0381 IMG_0388 IMG_0464 IMG_0481 IMG_0513 IMG_0519 IMG_0547 IMG_0577

Uczestnicy konferencji wzięli udział w zwiedzaniu Rzeszowa, a także w wycieczce na stanowisko archeologiczne w Tyrawie Solnej, pow. Sanok, gdzie dokonano odkrycia śladów warzenia soli, pochodzących z późnej epoki brązu. Zwiedzający mieli także okazję obejrzenia jednego z kilkunastu źródeł słonych znajdujacych się w okolicy. W Sanoku uczestnicy wyjazdu wysłuchali prelekcji na temat znalezisk archeologicznych z grodziska w Trepczy, pow. Sanok, a także zwiedzili Muzeum Budownictwa Ludowego.

2018-05-22 15.19.58 2018-05-22 15.47.30 2018-05-22 15.47.37 IMG_0602 IMG_0604 IMG_0620 IMG_0621 IMG_0629 IMG_0646  IMG_0656 IMG_0658 IMG_0659 IMG_0663 IMG_0694

 

W dniu 23.04.2018 roku w siedzibie Centrum Doskonałości Badań Społeczno-Historycznych i Kulturowo-Historycznych w Preszowie miało miejsce otwarcie wystawy pod nazwą "Modele 3D artefaktów z epoki brązu". Wystawa dostępna jest szerokiej publiczności.

IMG_7006IMG_7018IMG_7040IMG_7050IMG_7076IMG_7092IMG_7069

 

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Zapraszamy na konferencję dotyczącą problematyki projektu pt. WSPÓLNE DZIEDZICTWO: POGRANICZE SŁOWACKO-POLSKIE W EPOCE BRĄZU, która odbędzie się w dniach 21–23.05.2018 r. w Rzeszowie.

Plakat PDF: https://drive.google.com/open?id=1BjShBa5YOCdcLg0jE0hg82UGi1_l8hDz

Program i abstrakty konferencji PDF: https://drive.google.com/open?id=1IDxvP_jJ6e73QT5CujPkQk7rdVUqaCLI

ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ

Serdecznie zapraszamy na wystawę "3D modely artefaktov z doby bronzovej/ Modele 3D artefaktów z epoki brązu", która zostanie otwarta 23.4.2018 (poniedziałek) o godz. 15.00 w siedzibie Centrum Doskonałości Socio-Historycznych i Kulturo-Historycznych Badań Uniwersytetu w Preszowie (budynek VŠA, 17 novembra 15, Preszów). Wystawa potrwa do 11 maja 2018 r. W dniu 21 maja 2018 r. wystawa zostanie zaprezentowana na Uniwersytecie Rzeszowskim w Polsce.

PDF: https://drive.google.com/open?id=1ySN86CilOzWUJvPIMA7vHC3OKyWKNfw

 

Głównym celem mikroprojektu jest ochrona i rozwój archeologicznego dziedzictwa kulturowego terytorium pogranicza, co zgodne jest z Osią priorytetową 1: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.

Kartograficzne zestawienie i opis wybranych archeologicznych odkryć z terenu pogranicza, a następnie ich prezentacja w atrakcyjnej formie nie tylko przedstawicielom środowiska naukowego ale również szerokim grupom społecznym, ma służyć realizacji Celu Szczegółowego 1: Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców.

Realizując ten projekt chcemy przedstawić jego odbiorcom wybrane odkrycia archeologiczne terenu pogranicza, które są świadectwem wspólnej historii jego mieszkańców. Naszym celem jest zwiększenie zainteresowania historią analizowanego regionu oraz podkreślenie wzajemnych powiązań i wspólnych dziejów zamieszkujących go narodów.

Mikroprojekt potrzebny jest z wielu powodów:

• Mieszkańcy obszaru pogranicza (ale nie tylko oni) mają niewielką wiedzę na temat dziejów i uwarunkowań historycznych tego regionu.

• Wyniki projektu zostaną zaprezentowane między innymi w formie wystawy, która będzie mogła być udostępniana przez zainteresowane podmioty w różnych miejscach obszaru pogranicza. Dzięki temu rezultaty projektu będą upowszechniane i wykorzystywane także po jego zakończeniu.

• Ekspozycja będzie miała walor edukacyjny w odniesieniu do studentów i uczniów różnego typu szkół, co także przyczyni się do upowszechnienia wyników projektu.

• We wdrożeniu projektu wykorzystane zostaną nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), które pomogą zwiększyć zainteresowanie projektem i uatrakcyjnią odbiór jego rezultatów.

 

Skanowanie 3D 

Skanowanie 3D zostało przeprowadzone za pomocą skanera Geomagic Capture, który posługuje się technologią niebieskiego światła LED. Skaner ten „przenosi” do 3D taki widok powierzchni, jaki „widzi”. Najlepiej odzwierciedla powierzchnię, która jest jasna i matowa. W odniesieniu do powierzchni ciemnych i błyszczących zaleca się używanie specjalnego proszku, który tymczasowo „zabarwia” przedmiot, aby uzyskał on pożądane właściwości. W przypadku zabytków archeologicznych z brązu stanęło przed nami w tym zakresie trudne zadanie. Przedmioty brązowe bywają ciemne i błyszczące, zatem pracując ze światłem, musieliśmy nanosić na artefakty matowe i jasne taśmy. Ze względu na wyjątkowy charakter przedmiotów, proszek był w tym przypadku nieodpowiedni. W związku z tym pojawiły się jednak dalsze kwestie, które należało rozwiązać. Zeskanowana taśma była widoczna na niektórych przedmiotach, a także przykryła ornamenty występujące na ich powierzchni. Problemy te zostały jednak rozwiązane poprzez ostateczną obróbkę wydruków, co skutkowało uzyskaniem modeli często nieodróżnialnych od oryginalnych przedmiotów.

 

W ramach realizacji kolejnego zadania przeprowadzono w Rzeszowie skanowanie 3D pierwszej grupy wytypowanych artefaktów archeologicznych. Były to zabytki wykonane z brązu: sierp brązowy, wisiorek sercowaty i bransoleta pochodzące ze skarbu odkrytego w Załężu, pow. jasielski, a także brązowe groty znalezione w miejscowościach Grzęska, pow. przeworski i Siedliska, pow. rzeszowski. Ponadto zeskanowano zdobione naczynie gliniane odkryte w Dębinie, pow. łańcucki oraz elementy konstrukcyjne pieca do warzenia soli pochodzące z Tyrawy Solnej, pow. sanocki. Za udostępnienie zabytków do skanowania dziękujemy dyrekcji Muzeum Okręgowego w Rzeszowie (http://www.muzeum.rzeszow.pl/pl/), gdzie zdeponowane są znaleziska z Załęża, Grzęski i Siedlisk. Pozostałe przedmioty pochodzą z niedawnych odkryć pracowników Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego i przechowywane są w Uniwersyteckiej Składnicy Materiałów Archeologicznych w Rzeszowie (http://www.archeologia.ur.edu.pl/uniwersytecka-skladnica-materialow-archeologicznych/).

Zabytki archeologiczne skanowano również w innym polskim mieście w Sanoku. Wybrane zostały znaleziska ze stanowisk: Srogów Górny, Trepcza, Czerteż, Rzepedź (powiat Sanok), które udostępniło Muzeum Historyczne w Sanoku (http://muzeum.sanok.pl/pl/). Zeskanowano dwa fragmenty brązowej bransolety, drugą bransoletę, siekierkę z podniesionymi brzegami, siekierkę z tuleją, grot strzały i dwa czekany pochodzące ze stanowisk Rzepedź i Strachocina (powiat Sanok).

Ciągle, ale w szczególności następujące etapie podjęto prace nad obróbką znalezisk w programie Geomagic Design, po czym skanowanie przeniosło się na tereny słowackie. Na obszarze Samorządowego Kraju Preszowskiego zabytki do skanowania udostępniły: Muzeum w Kieżmarku (http://www.kezmarok.com/), Vihorlatské Muzeum w Humennem, Regionalne Muzeum – Tripolitana w Preszowie  (http://tripolitana.sk/), Podtatrzańskie Muzeum w Popradzie (http://www.muzeumpp.sk/), a także stowarzyszenie archeologiczne Triglav (http://www.3glav.eu/) – za co wszystkim tym instytucjom dziękujemy.

W muzeum w Kieżmarku zeskanowany został siekieromłot ze stanowiska Jeruzalemský vrch (Kieżmark), grot oszczepu, siekierka z tulejką i bransoleta pochodzące z depozytu ze stanowiska Spišská Belá, szpila ze stanowiska Veľká Lomnica (powiat Kieżmark), dzbanek z bliżej nieznanej miejscowości na Spiszu oraz sztylet z nitami z gminy Dravce (powiat Levoča).

W muzeum w Humennem zeskanowano bransoletę i fragmenty bransolet z depozytu w miejscowości Ruská Volová (powiat Snina) oraz dwie siekiery. Jedna pochodzi z Humennego i została znaleziona podczas budowy oczyszczalni ścieków, a druga z miejscowości Stakčín (powiat Snina), znaleziona podczas wykonywania wkopu pod słup elektryczny.

Muzeum Regionalne – Tripolitana udostępniło nam do skanowania siekierkę pochodzącą z okolic Preszowa, bransoletę, siekierkę i grot z depozytu w miejscowości Hažlín (powiat Bardejów), fragmenty piaskowcowych form i amulet z miejscowości Terňa (powiat Preszów), brązową siekierkę z miejscowości Zlatník, szpilę z grodziska Šariš (powiat Prešov), a także szpilę i okładzinę łuku z miejscowości Ostroviany (powiat Sabinov).

Równie interesujące przedmioty zeskanowano w Podtatrzańskim muzeum w Popradzie. Były to: grot oszczepu, miecz antenowy, klamra rozetowa, mankietowa bransoleta z żeberkami ze stanowiska Poprad-Veľká, bransoleta z miejscowości Nová Lesná (powiat Poprad), szpila ze stanowiska Poprad-Matejovce, grzywna z miejscowości Veľký Slavkov (powiat Poprad), siekiera z miejscowości Dreveník i ludzka czaszka z miejscowości Gánovce? (powiat Poprad).

Kilka artefaktów znalezionych na stanowisku Griblovec w Preszowie-Nižna Šebastova i na grodzisku Šariš (powiat Prešov) udostępniło do skanowania archeologiczne stowarzyszenie Triglav. Były to fragmenty polepy z zachowanym ornamentem, haczyk rybacki, dłuto, klamra do pasa, a z grodziska brązowa bransoleta.

2. Skanowanie 3D w Muzeum Okręgowym 1. Skanowanie 3D w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie

 

Obróbka w programie i druk 3D

Obróbka modeli 3D i druk 3D w drukarce Zprinter 650 to długotrwały proces. Przed drukiem konieczne jest opracowanie skanu w programie Geomagic Design. Ze względu na to, że skaner Geomagic Capture jest laserem świetlnym i skanuje tylko to, co „widzi”, części niezeskanowane (np. spód, sfałdowania), są widoczne w programie jako „dziury”. Takich przedmiotów nie można jeszcze drukować. Do ich obróbki potrzebna jest wysoka wydajność sprzętu komputerowego, a końcowy efekt wymaga czasu. Po przeprowadzeniu rozmaitych operacji przedmiot jest gotowy do druku.

W trakcie druku modele przedmiotów wczytywane są do odpowiedniego programu przeznaczonego do drukarki ZPrinter 650. Następnie drukarka we współpracy z programem rozkładają przedmiot lub przedmioty na warstwy o grubości 0,089 – 0,102 mm, obliczają czas i materiał do drukowania danego przedmiotu/przedmiotów. Zwykle trwa to kilka godzin. Jeśli zabraknie materiału, system powiadamia użytkownika o konieczności uzupełnienia (może chodzić o składnik gipsowy, barwnik, ale też o czyste wkłady, pojemnik na odpadki, głowice). Drukarka nie zacznie drukować, póki wszystkie parametry nie będą odpowiednie. Ponadto, drukarka informuje o zużyciu danego elementu i o koniecznych naprawach (smarowanie osi, tłoku, wymiana filtra). Gdy wszystko jest w porządku, drukarka zaczyna drukować każdą warstwę, jedna po drugiej, od dołu ku górze. Podczas druku specjalny klej w dużym stężeniu aplikowany jest wokół krawędzi przedmiotu, tworząc utwardzoną powierzchnię.

Po zakończeniu druku drukarka nagrzewa się do odpowiedniej temperatury i następuje suszenie przedmiotu. Po ukończeniu suszenia usuwany jest proszek, który zostaje odfiltrowany i otrzymujemy wytłoczony przedmiot. Przedmiot jest następnie czyszczony pistoletem powietrznym z pozostałości proszku i aplikowany jest na niego „finalizator” (płyn, który spaja przedmiot a jednocześnie wydobywa kolory). Zwykle konieczne jest jeszcze dopracowanie otrzymanych modeli, gdyż program często tworzy niestandardowe uzupełnienia przedmiotów.

prívesok 3DDSC_8107

DSC_8207DSC_8221